Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

Mesleki Deneyim:

 

Tıbbi İlgi Alanları: Gebelik takibi, genel jinekoloji, genital estetik, cisel fonksiyon bozuklukları

Özellikli İşlem:

Bilimsel Yayınlar:

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Op.Dr.Burcu ÖZMEN DEMİRKAYA’nın, yurtiçi ve yurtdışında katılmış olduğu çok sayıda kongre ve sempozyum olmuştur.